Prasideda prisiekusiųjų svarstymai dėl seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo teismo | Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

Antradienį prisiekusiųjų komisija pradėjo svarstyti vyro, kaltinamo išnaudojus savo dukters koledžo draugus, kad gautų nemokamą darbą ir milijonus dolerių, likimą po to, kai įtikino juos, kad jie jį nunuodijo arba skriaudė ir buvo skolingi atpildai.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm # 2J[ ea[ 56D4C:365 >@DE 7C6BF6?E=J 2D “{2CCJ” 3J EC:2= H:E?6DD6D @G6C E96 =2DE >@?E9[ 4@F=5 7246 =:76 😕 AC:D@? :7 96 😀 4@?G:4E65 @7 A9JD:42==J 2?5 >6?E2==J 23FD:?8 E96 DEF56?ED E@ 82:? 4@?EC@= @7 E96> 7@C H92E @?6 AC@D64FE@C D2:5 H2D 2 56D:C6 7@C A@H6C[ >@?6J 2?5 D6I]k ^ Am

kAmp = E9 @ F89 96 5: 5? @E E6DE: 7J[ #2J >2:?E2:?65 E9C@F89 9:D =2HJ6CD E92E 96 😀 ?@E 8F:=EJ @7 492C86D E92E 96 23FD65 D6G6C2= DEF56?ED E92E 96 >6E 27E6C >@G:?8 😕 E@ 9:D 52F89E6CVD 5@C>:E@CJ 2E $2C29 {2HC6?46 r@==686 😕 72== a_`_]k ^ Am

kAm ~? 6 @ 7 E96> E6DE: 7: 65 E92E # 2J 6? 4 @ FC2865 96C E @ 364 @> 6 2 AC @ DE: EFE6 2? 5 A2J 9:> D6I H @ C A6? D2E: @? 7 @ C 92G:? 8 A @: D @? 65 9:>]96 USD D2: 5 D96 A2: 5 # 2J Sa]d>: ==: @? @ G6C 2 7 @ FC J62C A6C: @ 5[ 8:G:?8 9:> 36EH66? S`_[___ 2?5 Sd_[___ 2 H66<]k ^ Am

kAmr = @ D:? 8 2C8F> 6? ED 4 @? 4 = F565% F6D52J 367 @ C6 yF586 {6H: D y]{:> 2? 😕 DECF4E65; FC @ CD @? E96 = 2H E96J> FDE 7 @ == @ H 5FC:? 8 56 =: 36C2E: @? D]k ^ Am

kAmx? 2 C63FEE2 = DF >> 2E: @?[ pDD:DE2?E &]$]pEE @ C? 6J s2?: 6 == 6 $ 2DD @@? 4C: E: 4: K65 E96 5676? D6 7 @ C D2J:? 8 E92E> F = E: A = 6 G: 4E:> D =: 65 @? E96 H: E? 6DD DE2? 5 23 @ FE E96: C 6IA6C: 6? 46D 5FC:? 8> @DE @ 7 2 564256 H: E9 # 2J]k ^ Am

kAm% 96; F586 H2C? 65; FC @ CD E92E AC @ D64FE @ CD 925 FD65 “DEC @? 8 = 2? 8F286”:? : ED C63FEE2 = 2C8F> 6? E[ 3FE E92E E96J D9@F=5 <66A 😕 >:?5 E92E 5676?D6 =2HJ6C |2C?6 {6?@I 2?5 E96 @E96C =2HJ6CD 925 ?@E 24E65 :>AC@A6C=J 😕 4=@D:?8 2C8F>6?ED] @ 6? @I D2: 5 E96 H @> 2? H9 @ 3642> 6 2 AC @ DE: EFE6 925 “DECF88 = 65 7 @ C J62CD” E @ E6 == E96 ECFE9]k ^ Am

kAm „% 24E: 4D 2? 5> 6E9 @ 5D @ 7 4 @ F? D6 =:? E9: D 42D6 H2D AC @ A6C[” 96 D2:5] “T249 = 2HJ6C H2D; FDE 5 @:? 8 E96: C; @ 3D]” k ^ Am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.