Parkland šaudymo atveju galimas neteisingas sprendimas, tačiau tai reikštų tik nedidelį vėlavimą | Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

FORT LAUDERDALE, Fla. – Panašu, kad Parklando mokyklos šaulio byla buvo baigta antradienį, kai gynėjai nesutiko, kaip teisėjas elgėsi su prisiekusiųjų grupe, kuri pareiškė, kad negali laikytis įstatymų.

Netinkamas teismo procesas šioje proceso stadijoje būtų iškilimas – dvi dienas trukusi išankstinė prisiekusiųjų atranka būtų panaikinta, tačiau advokatai jau trečiadienio rytą galėtų pradėti nuo nulio.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAmqC @ H2C5 r: C4F: E yF586 t =: K236E9 $ 496C6C 82G6 5676? D6 = 2HJ6CD F? E: = (65? 6D52J> @C?:? 8 E @ 564: 56 C E 6>E C 2>: DEC: 2 = 27E6C E96J AC @ E6DE65 96C 5: D>: DD2 = @ 7 “ A @ E6? E: 2 =; FC @ CD H9 @ D2: 5 E96J 4 @ F = 5? E 7 @ == @ H E96 = 2H:? 564: 5:? 8 H96E96C E @ 8: G6 E96 <: == 6C E96 562E9 A6? 2 = EJ]k ^ Am

kAm% 96; F586 = 2E6C 2 ?? @ F? 465 A = 2? DE @ C642 == E96> E @ BF6DE: @? E96> 23 @ FE H96E96C E96J 4 @ F = 5 92? 5 = 6 E96 E:> 6 4 @ >>: E> 6? E:? G @ = G65:? E96 42D6[ 2 A=2? E92E C2:D65 6J63C@HD 2>@?8 =682= 6IA6CED]k ^ Am

kAm% 96 5676? D6 2D <65 7 @ C ac 9 @ FCD E @ 4 @? D: 56C H96E96C E @> 2 <6 DF49 2> @E: @?]% 96; F586 @ 776C65 7: G6 @ C `_>:? FE6D[ =625:?8 E@ 2 E6DEJ 6I492?86 36EH66? 5676?D6 =2HJ6CD 2?5 ;F586] % 96J H6C6 F = E:> 2E6 = J 8: G6? F? E: = (65? 6D52J> @C?:? 8 E @ 564: 56 H96E96C E @> @ G6 7 @ C 2>: DEC: 2 =]k ^ Am

kAm}: <@ = 2D rCFK[ H9@ 92D 2=C625J A=62565 8F:=EJ E@ >FC56C:?8 `f A6@A=6 2?5 H@F?5:?8 `f @E96CD[ 7246D E96 562E9 A6?2=EJ] % 96 42D6: D 6IA64E65 E @ E2 <6 FA E @ D: I> @? E9D]k ^ Am

kAmqC:? 8:? 8 324 <; FC @ CD H9 @ 92G6 AC6G: @ FD = J 366? 5: D>: DD65 C2: D6D 2? F> 36C @ 7 = 682 = AC @ 3 = 6> D[ 6IA6CED D2:5 %F6D52J] u @ C @? 6 E9:? 8[ 5:D>:DD65 ;FC@CD 2C6 7C66 E@ 5:D4FDD E96 42D6] qJ E96 E:> 6 E96J 2C6 E @ = 5 E @ C6EFC?[ E96 A@E6?E:2= ;FC@CD 4@F=5 2=C625J 92G6 5:DBF2=:7:65 E96>D6=G6D ;FDE 3J 92G:?8 4@?G6CD2E:@?D H:E9 E96:C 7C:6?5D 2?5 =@G65 @?6D 23@FE E96:C 52J 😕 4@FCE]k ^ Am

kAm “~? 46 x 2> 5: D>: DD65[ x’> ?@ =@?86C 😕 E96 ‘G:?:C6[’” D2:5 5676?D6 =2HJ6C qCF46 #2E:4@77[ 2 7@C>6C 2DD:DE2?E !F3=:4 s676?56C H9@ 😀 ?@E @? E96 42D6] ‘:?: C6: D E96 = 682 =? 2> 6 7 @ C E96 8C @ FA 7C @> H9: 49 A @ E6? E: 2 =; FC @ CD H: == 36 5C2H?]K ^ Esu

@ E96C: DDF6 E92E DFC72465% F6D52J H2D E96 C62 =: K2E: @? E92E E96 7: CDE abh; FC @ CD H6C6 3C @ F89E:? E @ E96 4 @ FCEC @@>[ BF6DE:@?65[ D4C66?65 2?5 5:D>:DD65 @C 49@D6? E@ >@G6 @? E@ E96 ?6IE A92D6[ 2== H:E9@FE 36:?8 DH@C? :?]k ^ Am

kAm $ 496C6C 5: 5? @E 25>:?: DE6C 2? @ 2E9 E @; FC @ CD F? E: = E96 7: 7E9 A2? 6 = 6? E6C65 E96 4 @ FCEC @@> @? % F6D52J]% 96 6CC @ C: D 4 @? D: 56C65 7: I23 = 6[ 244@C5:?8 E@ 5676?D6 =2HJ6CD[ 3FE 255:E:@?2= 6CC@CD 4@F=5 4@>A=:42E6 E96 EC:2= :7 :E 4@?E:?F6D]k ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAm © a_aa $ @ FE9 u = @ C: 52 $ F? 6 USD? E:? 6 =]’: D: E 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]DF? D6? E:? 6 =]4 @> QmDF? D6? E:? 6 =]4 @> k ^ 2 m]s: DEC: 3FE65 3J % C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ Am

Autorių teisės, 2022 m. „Tribune Content Agency“.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.