Pareigūnams nebus pateikti kaltinimai dėl mirtino šaudymo McDonald’s Ap

Pareigūnams nebus pateikti kaltinimai dėl mirtino šaudymo McDonald's  Ap

GAITERBURGAS, Md. Keturiems Merilando policijos pareigūnams nebus pateikti kaltinimai dėl mirtino 21 metų juodaodžio susišaudymo praėjusią vasarą McDonald’s parduotuvėje, pranešė pareigūnai.

Montgomerio apygardos valstijos prokuratūra pirmadienį paskelbė, kad kaimyninės Howardo apygardos prokurorų tyrimas dėl Ryano LeRoux mirties 2021 m. liepą buvo baigtas ir didžioji prisiekusiųjų komisija nustatė, kad susišaudymas tokiomis aplinkybėmis buvo teisiškai pagrįstas, pranešė naujienų agentūros.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm ~ 77: 46CD H6C6 42 == 65 E @ E96 | 4s @? 2 = 5’D:? v2: E96CD3FC8 @? yF = J`e 7 @ C 2 C6A @ CE @ 7 2 A6CD @? C67FD:? 8 E @ = 62G6 E96 5C: G6 E9CF =:? 6]p? @ 77: 46C 7 @ F? 5 {6 # @ FI C64 =:? 65:? E96 5C: G6C’D D62E H: E9 9625A9 @? 6D @? 2? 5 3 @ E9 92? 5D @? 9: D 46 == A9 @? 6]% 96 @ 77: 46C D2: 5 @ G6C E96 C25: @ E92E 96 D2H 2 8F? @? E96 7C @? E A2DD6? 86C D62E 2? 5 2D <65 {6 # @ FI D6G6C2 = E:> 6D E @ @ A6? E96 A2DD6? 86C D: 56 5 @@ C[ 3FE 96 5:5 ?@E[ @77:4:2=D D2:5]k ^ Am

kAm ~ 77: 46CD? 68 @ E: 2E65 H: E9 {6 # @ FI 7 @ C 92 = 7 2? 9 @ FC]% 96?[ H96? D6G6C2= @77:46CD D2:5 {6#@FI A@:?E65 E92E 8F? 2E A@=:46[ @77:46CD 7:C65] q2D65 @? E96 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ A @ =: 46 D9 @@ E:? 8D bc5f42cha36h5`bd5h574gdcdhb7256dJQ27 @ 5 ^ 2 8 @ 5 ^ 2[ AC@D64FE@CD D2:5 :E H2D ?@E 4=62C :7 {6#@FI H2D 9@=5:?8 2 8F? @C 2 46==A9@?6]k ^ Am

kAm „w6 D2E FA[ 2?5 96 6IE6?565 9:D 2C> 😕 2 DEC2:89E[ =@4<65 H2J E@H2C5D E96 A@=:46[ 9:D C:89E 2C>[” w@H2C5 r@F?EJ DE2E6’D pEE@C?6J #:49 v:3D@? D2:5] „[6

kAmp 8F? 2?5 2 46==A9@?6 H6C6 7@F?5 😕 {6#@FI’D =2A 27E6C E96 D9@@E:?8[ AC@D64FE@CD D2:5] p 4C: D: D? 68 @ E: 2E @ CH2D @? E96 H2J[ 3FE 5:5 ?@E 2CC:G6 367@C6 E96 D9@@E:?8[ AC@D64FE@CD D2:5]k ^ Am

kAm {6 # @ FI’D 72E96C[ !2F= {6#@FI[ 2?5 24E:G:DED 92G6 AC@E6DE65[ D2J:?8 E96 D:EF2E:@? D9@F=5 92G6 366? C6D@=G65 H:E9@FE 5625=J 7@C46]k ^ Am

kAm „# 9 @? 52 2? 5 x 2C6 566A = J D2556? 65 E92E 7 @ FC | @? E8 @> 6CJ r @ F? EJ! @ =: 46 s6A2CE> 6? E @ 77: 46CD> 6E @FC p7C: 42? P> 6C: 42? D @? ‘D 4CJ 7 @ C 96 = AH: E9 ab D9 @ ED 7: C65]# J2? # 6 # @ FI H2D:? E96>: 5DE @ 7 2> 6? E2 = 962 = E9 4C: D: D -? @E 2 4C:> 6]% 96 | r! S

kAmr @ F? EJ A @ =: 46 D2: 5 2 == 7 @ FC @ 77: 46CD 92G6 366? C6EFC? 65 E @ 7F == E:> 6[ 24E:G6 5FEJ DE2EFD 2?5 E96C6 H:== 36 2? :?E6C?2= :?G6DE:82E:@?]k ^ Am

Norėdami gauti informacijos apie autorių teises, kreipkitės į šio elemento platintoją WRC-TV.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.