Misisipės gubernatorius pasirašė didžiausią valstijos pajamų mokesčio sumažinimą | Ap

Misisipės gubernatorius pasirašė didžiausią valstijos pajamų mokesčio sumažinimą |  Ap

JACKSON, panele (AP) – Misisipės gyventojai ateinančiais metais mokės mažesnius pajamų mokesčius, nes valstija įgyvendins didžiausią visų laikų mokesčių sumažinimą.

Respublikonų gubernatorius. Tate’as Reevesas antradienį pasirašė įstatymo projektą, kuriuo ketverius metus, pradedant 2023 m., bus sumažintas valstybės pajamų mokestis.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm |: DD: DD: AA:[ @?6 @7 E96 A@@C6DE DE2E6D 😕 E96 ?2E:@?[ 92D DECF88=:?8 CFC2= 9@DA:E2=D 2?5 A6CA6EF2==J F?56C7F?565 D49@@=D]k ^ Am

kAm $ FAA @ CE6CD D2J k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 3FD:? 6DD 962 = E9 65F42E: @? >: DD: DD: A8 D = 2EFC6 e3b6gaa6_6`6`2f223af3dac3db6d2`5Qm2 D: 8?: 7: 42? E E2I 4FEk ^ 2m 4 @ F = 5 DAFC 64 @? @>: 4 8EC ? ED E @ |: DD: DD: AA:[ H9:49 H2D @?6 @7 E9C66 DE2E6D E92E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^>: DD: DD: AA: 46? DFD a_a_ 2`6e7_22h5d_g5gg3`b27hdbdc7_ff“Qm = @ DE A @ AF = 2E: @? K ^ : 2? 8 E96 564256 367 @ C6 E96 a_a_ 46? DFD]~ AA @? 6? ED D2J C65F4:? 8 E96:? 4 @> 6 E2I H @ F = 5> 62? = 6DD> @? 6J 7 @ C D49 @@ = D[ 962=E9 42C6[ C@25D 2?5 @E96C D6CG:46D[ 6DA64:2==J 9FCE:?8 |:DD:DD:AA:VD A@@C 2?5 H@C<:?84=2DD C6D:56?ED]k ^ Am

kAm% 96 |: DD: DD: AA::? 4 @> 6 E2I 244 @ F? ED 7 @ C bcT @ 7 DE2E6 C6G6? F6](62 = E9J A6 @ A = 6 H @ F = 5 D66 E96 3: 886DE 7:? 2? 4: 2 = 3 @@ DE 7C @> 6 =:>:? 2E:? 8 E96:? 4 @> 6 E2I[ 3642FD6 E96J’C6 E96 @?6D A2J:?8 E96 >@DE ?@H] % 96 A @@ C6DE C6D: 56? ED H @ F = 5 D66? @ 36? 67: E 3642FD6 E96J 2C6 2 = C625J 62C?:? 8 E @@ =: EE = 6 E @ A2J DE2E6:? 4 @> 6 E2I]k ^ Am

kAm $ E2CE:? 8? 6IE J62C[ E96 cT :?4@>6 E2I 3C24<6E H:== 36 6=:>:?2E65] % 96 7 @ == @ H:? 8 E9C66 J62CD[ E96 dT 3C24<6E H:== 36 C65F465 E@ cT] p7E6C E96 7: CDE J62C[ E96 E2I7C66 :?4@>6 =6G6=D H:== 36 S`g[b__ 7@C 2 D:?8=6 A6CD@? 2?5 Sbe[e__ 7@C 2 >2CC:65 4@FA=6[ =2H>2<6CD D2:5]k ^ Am

kAm |: DD: DD: AA: 92D 6?; @ J65 C @ 3FDE E2I 4 @ == 64E: @? D E96 A2DE D6G6C2 => @? E9D[ A2CE=J 3642FD6 @7 :?4C62D65 7656C2= DA6?5:?8 5FC:?8 E96 r~’xs`h A2?56>:4] ~ AA @? 6? ED @ 7 C65F4:? 8 E96 |: DD: DD: AA::? 4 @> 6 E2I A @:? EE @ # 6AF3 =: 42? = 65 z2? D2D[ H9:49 6?24E65 3:8 E2I 4FED 😕 a_`a 2?5 a_`b 3FE k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 6c7fhc45he43cgg43_c23`45cg3`cdg5QmC6A62 = 65> 2? J @ 7 E96>:? a_`fk ^ 2m 27E6C = 2C86 2? 5 A6CD: DE6? E 3F586E D9 @ CE72 == D]k ^ Am

k9C ^ m

kAmu @ == @ H t>: = J (28DE6C! 6EEFD @?% H: EE6Ci k2 9C67lQ9EEAi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ t (28DE6C! 6EEFDQm9EEAi ^^ EH4: EE6C ^]t4 28DE6C! 6EEFDk ^ 2m]k ^ Am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.