2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką | Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

Du Charleso Darwino užrašų knygelės iš 1837 m., prieš daugiau nei 20 metų pavogtos iš Anglijos bibliotekos, praėjusį mėnesį anonimiškai buvo grąžintos į biblioteką.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm% 96? @ E63 @@ ]24]F <^ DE @ C: 6D ^% C66 ~ 7 {: 76QmAC6DD C6 = 62D6k ^ 2m]k ^ Am

kAm ~? | 2C49 val[ =:3C2CJ DE277 5:D4@G6C65 E96 4=:?8HC2AA65 3@@<D 2?5 2 ?@E6 E92E C625 D:>A=Ji “{:3C2C:2?[ w2AAJ t2DE6C[ )]”K ^ Am

kAm “| J D6? D6 @ 7 C6 =: 67 2E E96? @ E63 @@ @ DE:> A @ DD: 3 = 6 E @ 256BF2E6 = J 6IAC6DD[” r2>3C:586 &?:G6CD:EJ {:3C2C:2? sC] y6DD: 42 v2C5? 6C D2: 5]„p = @? 8 H: E9 D @> 2? J @ E96CD 2 == 24C @ DD E96 H @ C = 5[ x H2D 962CE3C@<6? E@ =62C? @7 E96:C =@DD 2?5 >J ;@J 2E E96:C C6EFC? 😀 :>>6?D6]”K ^ Am

kAms2CH:? ‘D? @ E63 @@ 36C a___[ H96? E96J H6C6 A9@E@8C2A965] qFE 5FC:? 8 2 C @ FE:? 6 4964 <:? y2? F2CJ a__`[ E96J H6C6 ?@H96C6 E@ 36 7@F?5]k ^ Am

kAmu @ C? 62C = J a_ J62CD[ =:3C2C:2?D 2E r2>3C:586 2DDF>65 E96 9:DE@C:4 5@4F>6?ED H6C6 D:>A=J >:DD:?8 D@>6H96C6 😕 E96 =:3C2CJ’D G2DE 4@==64E:@? @7 s2CH:?C6=2E65 2?5 @E96C >2E6C:2=] r2> 3C: 586 ir ?: G6CD: EJ {: 3C2CJ 92D> @ C6 E92? `_>: ==: @? @ 3; 64ED]k ^ Am

kAmqFE 2E E96 368: ??:? 8 @ 7 a_a_[ v2C5?6C 564:565 E@ 7:?5 E96 ?@E63@@<D @?46 2?5 7@C 2==] w @ H6G6C[ E96 D62C49 D96 4@>>:DD:@?65 42>6 FA 6>AEJ] % 96 =: 3C2CJ 2 ?? @ F? 465:? } @ G6> 36C E92E E96 3 @@

kAm (96? E96? @ E63 @@

kAmx? 255: E: @? E @ E96 “% C66 @ 7 {: 76” D <6E49[ E96 ?@E63@@<D :?4=F56 G2C:@FD >FD:?8D 7C@> s2CH:? 7C@> E96 `gb_D 23@FE E96 @C:8:? @7 DA64:6D] % 96J H: == 36 5: TAIP = 2J65 2E E96 =: 3C2CJ 368: ??:? 8:? yF = J 2D A2CE @ 7 2? 6I9: 3: E: @?[ “s2CH:? :? r@?G6CD2E:@?]"K ^ Am

kAm \\\ k ^ Am

kAm © a_aa} 6H * @ C Qm? J52: = J? 6HD]4 @ > k ^ 2m]s: DEC: 3FE65 3J % C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ Am

Autorių teisės, 2022 m. „Tribune Content Agency“.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.